Screenablogga

Miljöpolicy

för Screenab, Svensk Screenindustri AB

Screenabs främsta verksamhet är produktion av dekaler/etiketter/skyltar. Andra verksamheter är tryckning av säkerhetstejp och tillskärning av halkskydd. Hela verksamheten skall kännetecknas av en aktiv strävan att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Detta skall vi uppnå genom att:

Norsborg 2001-09-18 (rev. 2004-08-03)

Hans-Ove Andersson
VD